ליווי VIP צמוד

ליווי VIP צמוד

במסגרת השירות, החל מהחבילות המתקדמות ילווה אתכם נציג שיווקי. אנו דואגים לבצע את ההתאמות של תסריטי השיחה בהתאם
לתחום שלכם. בנוסף, אחת לשבוע ידגום הנציג את השיחות על מנת לשפר את איכות השיחות בצורה אוטומאטית.

אנו עוברים על תשריטי השיחה, בודקים מה הלקוחות שואלים, אילו מילים עיקריות חוזרות על עצמן בהתאם משנים את התשובות והשאלות
של הנציגה בכדי למקסם את אחוזי הפניות של הגולשים לנציגה והלגדיל את כמות הפניות/ המרות באתר.